Vijesti

STANKO JANJUZ (1953) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

17.09.2013. 15:03

Stanko Janjuz, rođen 17. 06. 1953. godine u općini Bosanska/Kozarska Dubica, gdje je stalno i nastanjen, državljanin BiH, optužen za krivično djelo krijumčarenje iz člana 214. stava 1. u vezi sa članom 29. KZ-a BiH, zaključio je sporazum o priznanju krivice sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH.

U skladu sa sporazumom, tužilac i optuženi su saglasni da Sud BiH izrekne optuženom Stanku Janjuzu uslovnu osudu kojom će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i istovremeno odrediti da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od tri (3) godine ne izvrši novo krivično djelo.

Optuženi je potpisivanjem sporazuma u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH od 27. 03. 2013. godine.

Optužnica tereti Stanka Janjuza da je dana 03. 07. 2012. godine, u rejonu sela Komlenac u općini Bosanka/Kozarska Dubica, izvan graničnog veterinarskog prelaza, preko granice između R Hrvatske i Bosne i Hercegovine, izbjegavajući mjere carinske kontrole, po prethodnom dogovoru sa trećom osobom državljaninom R Hrvatske, počinio krivično djelo krijumčarenje.

Predložena kazna je u skladu sa udjelom optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Ovim sporazumom optuženi je potvrdio da je upoznat sa sadržajem sporazuma o priznanju krivice. Istovremeno je potvrdio da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, kao i da se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu i roku koji mu odredi Sud BiH.

Optuženi se ovim sporazumom odriče prava na suđenje i ulaganje žalbe na krivičnu sankciju koju mu, na osnovu ovog sporazuma, odredi Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba