Vijesti

TUŽILAŠTVO BiH JE PODIGLO OPTUŽNICU PROTIV ALEKSANDRA CVETKOVIĆA (1968), KOJI SE TERETI ZA KRIVIČNO DJELO GENOCIDA

06.09.2013. 15:21

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

-Aleksandra Cvetkovića, rođenog 04. 04. 1968. godine u Tuzli, državljanina Bosne i Hercegovine, nastanjenog u Izraelu i u Bosni i Hercegovini, lišenog slobode u Izraelu dana 18. 01. 2013. godine po međunarodnoj potjernici od 14. 04. 2010. godine, izručen Bosni i Hercegovini iz Izraela dana 15. 08. 2013. godine, trenutno se nalazi u pritvoru.

Optuženi Aleksandar Cvetković se tereti da je, kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (GŠ VRS), zajedno sa drugim jedinicama VRS i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), tokom juna i jula 1995. godine učestvovao u široko rasprostranjenom i sistematičnom napadu na bošnjačko civilno stanovništvo zaštićene zone UN-a Srebrenica, u sklopu kojeg je do 40.000 bošnjačkih civila prisilno preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 8.000 muškaraca i dječaka bošnjaka je pogubljeno po prijekom postupku, te da je u namjeri da potpuno ili djelimično istrijebi grupu bošnjačkog naroda, vršio ubijanje muških pripadnika grupe bošnjaka i nanosio im teške fizičke ozljede i psihičke povrede.

Optuženi Aleksandar Cvetković, djelujući individualno i skupa sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda, između ostalog se tereti:

- da je krajem juna 1995. godine učestvovao u izvođenju prvog napada na UN-ovu zaštićenu zonu Srebrenica i na bazu UNPROFOR-a s ciljem uznemiravanja bošnjačkog stanovništva kako bi isti napustili Srebrenicu, te da je 11. jula 1995. godine zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda i drugim jedinicima VRS izveo drugi napad tako što je učestvovao u vojnoj operaciji “Krivaja - 95”, odnosno u zauzimanju zaštićene UN-ove zone Srebrenica;

-da je nakon zauzimanja Srebrenice i nakon što je cjelokupno bošnjačko stanovništvo protjerano iz zaštićene zone, dana 16. jula 1995. godine, nakon što je više stotina muškaraca dovoženo na Ekonomiju-farmu Branjevo, kao mjesto pogubljenja, iz škole u selu Gornja Pilica, općina Zvornik, s namjerom da potpuno ili djelimično uništi bošnjake Istočne Bosne koji su potražili utočište u enklavi Srebrenica, zajedno sa drugim pripadnicima 10. diverzantskog odreda VRS, vršio strijeljanje zarobljenika u grupama od po deset s namjerom da ih liši života, pa je na taj način po prijekom postupku pogubljeno najmanje devet stotina zarobljenih muškaraca i dječaka bošnjaka starosne dobi od 15 do 84 godine, od kojih su neki imali poveze na očima i rukama. Tokom masovnih strijeljanja bošnjaka optuženi Cvetković je dao naredbu jednom od pripadnika 10 diverzantskog odreda da puca iz puškomitraljeza u zarobljene kako bi strijeljanje brže išlo, dok su ostala trojica pripadnika 10. diverzantskog odreda, nakon izvršenog strijeljanja svake grupe zarobljenih, tragali za preživjelima pucajući im u glavu kako bi se uvjerili da niko nije preživio.

Optuženi se tereti da je u cilju da potpuno ili djelimično istrijebi nacionalnu, etničku i vjersku grupu Bošnjaka, vršio ubijanje muških pripadnika grupe bošnjaka i nanosio im teške fizičke ozljede i psihičke povrede, koji su, kao bošnjaci Istočne Bosne činili značajan dio etničke grupe, čime je počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačaka a) i b) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 29. istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba