Vijesti

U BEOGRADU ODRŽAN USPJEŠAN SASTANAK O PROCESUIRANJU PREDMETA RATNIH ZLOČINA

15.07.2013. 15:48

Delegacija Tužilaštva BiH u Beogradu sastala se sa zvaničnicima Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Dogovorena je realizacija saradnje na konkretnim predmetima, kao i pružanje pomoći kolegama iz Srbije u procesuiranju predmeta ratnog zločina koji je počinjen u Štrpcima.

Zvaničnici Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, zamjenici glavnog tužioca Vesna Budimir i Dragan Čorlija, te tužilac Ibro Bulić, boravili su u dvodnevnoj posjeti Beogradu, gdje su se sastali sa najvišim zvaničnicima Tužilaštva za ratne zločine Srbije, na čelu sa tužiocem Milanom Petrovićem.

Ovaj sastanak predstavlja nastavak aktivnosti u skladu sa Protokolom o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.

Tužioci su razgovarali o konkretnoj saradnji na predmetima u kojima je, radi daljeg procesuiranja, potrebna uzajamna pomoć tužilaštava BiH i Srbije.

Kolege iz Beograda su od delegacije tužilaca iz BiH zatražile pomoć u pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava ratnog zločina koje su otete iz voza u Štrpcima, a za čije se posmrtne ostatke pretpostavlja da se nalaze u BiH.

Tužilaštvo BiH je obećalo maksimalnu pomoć kolegama iz Srbije u pronalasku i ekshumiranju ovih posmrtnih ostataka.

Tužioci iz BiH su kolege iz Srbije upoznali o predmetima protiv više od 30 osoba čije procesuiranje u BiH nije moglo biti realizovano, jer se prema svim dostupnim saznanjima nalaze na teritoriji Srbije.

Među ovim osobama ima i osoba protiv kojih je u BiH podignuta optužnica.

Kolege iz Srbije su dale čvrsta uvjeravanja da će provjeriti da li se navedene osobe nalaze u Srbiji, nakon čega će se dogovoriti dalji koraci oko njihovog procesuiranja.

Na sastanku je dogovoreno i da se sljedeći sastanak održi u mjesecu augustu u Sarajevu na najvišem nivou, na kojem bi prisustvovali glavni tužioci Vladimir Vukčević i Goran Salihović.

Realizacija saradnje, u skladu sa Protokolom o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, predstavlja pozitivan pomak u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, a ovu saradnju podržava i Evropska unija, u skladu sa zaključcima strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa.

Za narednu sedmicu planiran je sastanak u Sarajevu, na najvišem nivou, između glavnih tužilaca BiH i Hrvatske, Gorana Salihovića i Mladena Bajića, gdje će se također razgovarati o konkretnoj saradnji i međusobnoj pomoći u skladu sa potpisanim Protokolom.

Tužilaštvo BiH pozdravlja pozitivne pomake koji se dešavaju nakon potpisivanja Protokola o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, kako bi se preduzele sve aktivnosti da se počinioci ratnih zločina ubuduće ne mogu skrivati od procesuiranja, jer posjeduju državljanstva drugih zemalja.

Ova zajednička saradnja je pozitivan pomak i u svjetlu evropskih integracija zemalja regiona radi jačanja procesa vladavine prava i pomirenja, kao i postizanja pravde, kako bi se ispunila očekivanja žrtava ratnih zločina.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba