Вијести

ЈОСИП ЈОЊИЋ (1968) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ

09.07.2013. 15:02

Оптужени Јосип Јоњић, рођен 28. 04. 1968. године у Зеници, гдје је и стално настањен, држављанин БиХ, који је оптужен за кривично дјело примање дара и других облика користи из члана 217. става 1. КЗ-а БиХ, склопио је споразум о признању кривице са тужиоцем Одјела III Тужилаштва БиХ.

Тужилац је предложио да Суд БиХ оптуженог Јосипа Јоњића осуди на условну осуду тако што ће му одредити казну затвора у трајању од једне (1) године, која се неће извршити уколико оптужени у року од двије (2) године не изврши ново кривично дјело.

Оптужени је потписивањем споразума у потпуности признао извршење кривичног дјела за које га терети оптужница Тужилаштва БиХ од 03. 06. 2013. године.

Предложена казна је у складу са улогом оптуженог у извршењу кривичног дјела.

Јосип Јоњић се терети да је неутврђеног датума, прије 04. 03. 2012. године, радећи у својству овлаштеног службеног лица, полицајца Граничне полиције БиХ, претходно договорио са трећим лицем са подручја Косова да, за суму од 200,00 евра, омогући прелаз преко државне границе између Р Црне Горе и Босне и Херцеговине држављанима Р Србије са подручја Косова, који нису посједовали важеће визе за улазак у Босну и Херцеговину.

Овим споразумом оптужени је потврдио да је упознат са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Истовремено је потврдио да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу и року који му одреди Суд БиХ.

Оптужени се у складу са овим споразумом одриче права на суђење и улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју му одреди Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba