Вијести

ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА НА ПРЕСУДУ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ БРОЈ: S1 1 K00 3833 10 KrI од 12. 04. 2013. ГОДИНЕ У КРИВИЧНОМ ПРЕДМЕТУ ПРОТИВ ОПТУЖЕНИХ МИЛОРАДА ЖИВКОВИЋА И ДУШКА ТАДИЋА

05.07.2013. 15:06

Тужилаштво БиХ уложило жалбу на висину казне и ослобађајући дио пресуде за Милорада Живковића и одбијајућу пресуду Душку Тадићу за ратне злочине на подручју Чајнича.

Тужилаштво Босне и Херцеговине је поднијело жалбу вијећу Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине против поменуте пресуде због битне повреде одредаба кривичног поступка, због повреде кривичног закона, због непотпуно утврђеног чињеничног стања и због одлука о кривичној санкцији у односу на оптуженог Милорада Живковића, те због повреде кривичног закона у односу на оптуженог ДушкаТадића с приједлогом:

        да вијеће Апелационог одјељења Суда Босне и Херцеговине уважи жалбу Тужилаштва Босне и Херцеговине, на начин да се одбијајући дио пресуде Суда Босне и Херцеговине број: S1 1 K003833 10 KrI од 12. 04. 2013. године, у односу на оптуженог Душка Тадића, за радње под тачком 1. и 1-ћ) изреке пресуде и ослобађајући дио пресуде у односу на оптуженог Милорада Живковића, за радње под тачком 1-ћ) – лишење другог лица живота (убиство) изреке пресуде укине и одржи претрес, као и да се осуђујући дио пресуде у односу на оптуженог Милорада Живковића за радње под тачком 1) изреке пресуде преиначи у правној оцјени и правној квалификацији дјела, тако да се радње под тачком 1) изреке пресуде правно квалификују као радње кривичног дјела злочини против човјечности из члана 172. става 1. тачке х) Кривичног закона Босне и Херцеговине (КЗ БиХ) извршеног прогоном, и то радњама затварања или другим тешким одузимањем физичке слободе, супротно основним правилима међународног права и другим нечовјечним дјелима сличне природе, учињеног у намјери наношења велике патње или озбиљне физичке или психичке повреде или нарушења здравља, у вези са чланом 180. ставом 1. КЗ-а БиХ, и да се оптуженом Милораду Живковићу за учињено кривично дјело из члана 172. става 1. тачке х) КЗ-а БиХ, извршено прогоном и то радњама затварања или другим тешким одузимањем физичке слободе, супротно основним правилима међународног права и другим нечовјечним дјелима сличне природе, учињено у намјери наношења велике патње или озбиљне физичке или психичке повреде или нарушења здравља, изрекне казна затвора у дужем трајању, без примјене одредаба о ублажавању казне из члана 49. КЗ-а БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba