Vijesti

ODRŽAN SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA. RAZGOVARANO O PRIORITETNIM AKTIVNOSTIMA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA I POLICIJSKIH AGENCIJA U OTKRIVANJU, SPREČAVANJU I SANKCIONISANJU POČINILACA KRIVIČNIH DJELA POVEZANIH SA TERORIZMOM

03.07.2013. 15:47

U Sarajevu je održan konstituirajući sastanak Udarne grupe za borbu protiv terorizma, koju na osnovu rješenja ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine sačinjavaju predstavnici pravosudnih institucija te policijskih i sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini.

ODRŽAN SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA. RAZGOVARANO O PRIORITETNIM AKTIVNOSTIMA PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA I POLICIJSKIH AGENCIJA U OTKRIVANJU, SPREČAVANJU I SANKCIONISANJU POČINILACA KRIVIČNIH DJELA POVEZANIH SA TERORIZMOM

Za predsjedavajućeg je imenovan Goran Salihović, glavni tužilac Tužilaštva BiH.

Na sastanku je razgovarano o zajedničkim aktivnostima u budućnosti koje će biti usmjerene na otkrivanje i sprečavanje terorističkih aktivnosti, kao i krivični progon i sankcionisanje počinilaca ovih krivičnih djela, a u skladu sa unapređenjem sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini u predstojećem procesu evropskih integracija.

Najviši zvaničnici pravosuđa, policijskih i sigurnosno-obavještajnih agencija, zajedno sa zvaničnicima iz institucija zaduženih za poreske i finansijske poslove, dogovarali su zajedničko djelovanje kako bi se spriječile bilo kakve aktivnosti koje imaju veze sa terorizmom te aktivnosti finansiranja ili pružanja podrške terorističkim aktivnostima, kao i sve druge aktivnosti koje se mogu dovesti u vezu sa terorizmom.

Učesnici sastanka razgovarali su o analizi situacije u vezi sa opasnostima od terorizma u Bosni i Hercegovini, planu organizacije, rada i aktivnosti Udarne grupe do kraja 2013. godine, dinamici rada i djelovanja Udarne grupe i drugim bitnim pitanjima.

Udarna grupa predstavlja nastavak aktivnosti koje država BiH preduzima na jačanju kapaciteta za borbu protiv terorizma koje se provode još od 2001. godine, nakon napada na SAD 11. 09., kada je u BiH osnovan Komitet za borbu protiv terorizma, te kasnijih aktivnosti formiranja udarnih i operativnih grupa za borbu protiv terorizma koje su oformljene nakon 2004. godine.

Predstavnik Tužilaštva BiH je upoznao članove Udarne grupe sa nedavno izrečenom pravosnažnom presudom za krivično djelo terorizma u predmetu Zijad Dervišević i dr., u kojem je pravosnažnom presudom utvrđeno da se radilo o krivičnom djelu terorizma iz političkih pobuda, počinjenom u Zenici 11. 04. 2011. godine podmetanjem eksplozivne naprave pod vozilo političkog zvaničnika. Počinioci ovog krivičnog djela, u kojem na sreću nije bilo žrtava, osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne.

Zbog pružanja podrške aktivnostima pravosudnih institucija i agencija za provođenje zakona u BiH u borbi protiv terorizma, sastanku su prisustvovali i zvaničnici Federalnog istražnog biroa (FBI) kao i zvaničnici ureda Evropske unije u BiH.

Zajednički zaključak učesnika sastanka je da sve nadležne institucije u BiH, u okviru zajedničkog djelovanja, saradnje i razmjene informacija u budućnosti moraju aktivno djelovati u borbi protiv terorizma, prije svega kako bi se terorističke aktivnosti na vrijeme otkrile i spriječile, a u slučaju da se dogode, počinioce efikasno otkriti i sankcionisati.

Na današnji sastanak Udarne grupe za borbu protiv terorizma su pozvani i istom su prisustvovali najviši zvaničnici:

- TUŽILAŠTVA BiH,

- MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE,

- OBAVJEŠTAJNO SIGURNOSNE AGENCIJE BOSNE I HERCEGOVINE,

- DIREKCIJE ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE,

- DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU,

- GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE,

- SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH,

- UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE,

- FEDERALNOG TUŽILAŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE,

- TUŽILAŠTVA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE,

- REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA REPUBLIKE SRPSKE,

- MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE,

- FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA,

- FEDERALNE UPRAVE POLICIJE,

- POLICIJE MUP-a REPUBLIKE SRPSKE,

- POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE,

- PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE,

- PORESKE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE,

- ZVANIČNICI FBI-a U BiH,

- ICITAP PROJEKTA U BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba