Vijesti

U LIVNU ODRŽAN OKRUGLI STO POSVEĆEN PRIBLIŽAVANJU PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA BiH LOKALNIM ZAJEDNICAMA.

28.06.2013. 14:40

Na okruglom stolu u Livnu, koji je organiziran sa ciljem približavanja rada Tužilaštva BiH i Suda BiH lokalnim zajednicama, predstavnici Tužilaštva BiH i Suda BiH su prisutnima predstavili historiju, organizaciju i rad ovih institucija.

U LIVNU ODRŽAN OKRUGLI STO POSVEĆEN PRIBLIŽAVANJU PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA BiH LOKALNIM ZAJEDNICAMA.

Predstavnik Tužilaštva BiH je sudionicima okruglog stola prezentirao historiju i nastanak Tužilaštva BiH, koje ove godine navršava deceniju svoga rada i postojanja, zatim unutrašnju organizaciju Tužilaštva BiH i Posebnog odjela za ratne zločine te statističke podatke vezane za dosadašnji rad na predmetima ratnih zločina.

Kako bi bolje razumjeli rad tužilaštva, prisutnima je prezentirana složenost rada na predmetima ratnih zločina u kojima je često potrebno saslušati više desetina svjedoka i prikupiti često i po nekoliko stotina dokaznih materijala u okviru samo jednog predmeta, a događaji na koje se predmeti odnose desili su se prije 18 ili više godina, što otežava njihovo procesuiranje.

Okrugli stolovi u lokalnim zajednicama se održavaju da bi se građanima u gradovima širom Bosne i Hercegovine približio rad i kapaciteti pravosudnih institucija na državnom nivou, naročito u procesuiranju predmeta ratnih zločina, kao i saradnja sa policijskim agencijama i svim drugim institucijama koje su uključene u ovaj proces.

Na okruglom stolu sudjelovalo je oko 40 predstavnika lokalne zajednice, među kojima su bili predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici udruženja žrtava ratnih zločina sa područja Livna i okoline, zatim predstavnici policijskih i pravosudnih struktura, kao i predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici medija te zainteresirani građani.

Sudionici okruglog stola su imali priliku pitati predstavnika Tužilaštva BiH o temama koje ih zanimaju, a koje su iz domena rada tužilaštva.

Okrugli sto u Livnu je održan u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava RS, uz podršku Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Zbog važnosti saradnje sa udruženjima žrtava i lokalnim zajednicama, predstavnici Tužilaštva BiH redovno sudjeluju na okruglim stolovima i konferencijama koje se organiziraju širom Bosne i Hercegovine, a koje su posvećene približavanju rada Tužilaštva BiH lokalnim zajednicama.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba