Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV KAHRE VEJZOVIĆA (1970) ZA RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA

05.06.2013. 15:04

Tužilac Regionalnog tima I Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, podigao je optužnicu protiv Kahre Vejzovića, rođenog 23. 05. 1970. godine u općini Kladanj gdje je i nastanjen, državljanina BiH.

Kahro Vejzović se tereti da je tokom rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme oružanog sukoba između VRS i pripadnika TO BiH, u svojstvu aktivnog policajca, u periodu od 19. 05. 1992. do 13. 08. 1992. godine, postupajući suprotno Ženevskim konvencijama o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, sam ili skupa sa drugim pripadnicima Stanice policije (SP) Stupari, počev od mjeseca juna 1992. godine, vršio ispitivanje civila muškaraca srpske nacionalnosti, namjerno im nanosio snažnu tjelesnu i duševnu bol i patnju (mučenje), povrede tjelesnog integriteta i zdravlja.

Civili srpske nacionalnosti, muškarci, žene i djeca, od kraja mjeseca maja 1992. do 21. jula 1993. godine bili su nezakonito zatvoreni od strane pripadnika PS Stupari, u stanovima zgrada prosvjetnih radnika i zgradi Starog mjesnog ureda u neposrednoj blizini OŠ „Petar Marković“ u Stuparima u općini Kladanj, gdje su ispitivani i mučeni. Ispitivanje je vršeno u navedenim zgradama prosvjetnih radnika i Starom mjesnom uredu, kao i u osnovnoj školi u Stuparima, PS Stupari, a povremeno i na pojedinim lokacijama u selima MZ Stupari (Olovci i Lupoglavo).

Optuženi Vejzović je u pomenutom periodu, na navedenim lokacijama, zatočene srpske civile mučio na razne načine, udarajući ih pesnicama u glavu, čizmama, palicom, kundakom puške, stavljajući im pištolj i nož pod grlo i prijeteći im, prisiljavajući ih da jedu papir, udarajući ih po genitalijama. Jednom civilu je slomio zube i prisilio ga da ih proguta, a drugom je po jeziku gasio opuške od cigarete. Jedan civil srpske nacionalnosti je, nakon mučenja kojem je bio izložen, zbog straha od novog premlaćivanja i mučenja, izvršio samoubistvo.

U optužnici se također navodi da je optuženi Vejzović, tokom ispitivanja i mučenja srpskih civila, psovao im majku i govorio: „Tučem te zato što si Srbin, što se zoveš Radovan i srpsku mačku koljemo, sve ćemo vas protjerati preko Drine.“

Optuženi Kahro Vejzović se tereti za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stava 1. tačke c) KZ-a BiH, u vezi sa članom 180. stavom 1. KZ-a BiH, u vezi sa članom 29. KZ-a BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba