Vijesti

OPTUŽENI STAŠA ALEKSIĆ (1968) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVNJU

21.05.2013. 15:10

Optuženi Staša Aleksić sporazumno je priznao krivnju za kazneno djelo porezne utaje iz članka 210. stavka 1. Kaznenog zakona BiH, u svezi sa člankom 54. istog Zakona.

Optuženi Staša Aleksić, rođen 26. 03. 1968. godine u Ključu, nastanjen u Banjaluci, ranije osuđivan, državljanin BiH, zaključio je sporazum o priznanju krivnje sa tužiteljem Odjela III Tužiteljstva BiH, kojim je priznao izvršenje kaznenog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužiteljstva BiH od 27. 11. 2012. godine, a koja je potvrđena od strane suca za prethodno saslušanje Suda Bosne i Hercegovine dana 30. 11. 2012. godine.

Sukladno sporazumu, tužitelj i optuženi suglasni su da Sud BiH izrekne optuženom Staši Aleksiću uvjetnu osudu kojom će mu utvrditi kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istodobno odrediti da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi, u roku od 3 (tri) godine od dana pravomoćnosti presude, ne počini novo kazneno djelo, kao i da mu se kao sporedna kazna za navedeno kazneno djelo izrekne novčana kazna u iznosu od 3.000,00 KM. Sporazumom je optuženi obvezan vratiti državi sav iznos neplaćenog poreza.

Optužnicom se Aleksić tereti da je kao vlasnik i odgovorna osoba trgovinske radnje počinio utaju poreza za razdoblje od 01. 10. do 31. 12. 2006. godine u iznosu od 20.843,88 KM, a za razdoblje od 01. 01. do 30. 04. 2007. godine u iznosu od 10.115.73 KM, tako da je za ukupan iznos od 30.959,61 KM oštetio proračun BiH, koji iznos će sukladno sporazumu biti obvezan vratiti državi.

Zaključivanjem ovog sporazuma optuženi je suglasan da mu se shodno članku 110. Kaznenog zakona BiH oduzme 30.959,61 KM kao imovinska korist pribavljena izvršenjem kaznenog djela, koji iznos predstavlja ukupni porez koji optuženi nije obračunao niti uplatio za navedeno razdoblje.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužiteljstva BiH te istodobno potvrđuje da izjavu o priznanju krivnje daje dragovoljno, svjesno i sa razumijevanjem.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na kaznenopravnu sankciju - uvjetnu osudu i novčanu kaznu koju mu, na temelju sporazuma, izrekne Sud BiH, te je upoznat da može snositi troškove kaznenog postupka, od kojih su troškovi u Tužiteljstvu BiH iznosili 500,00 KM.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba