Vijesti

RADOVAN BAJOVIĆ (1971) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVNJU

08.05.2013. 15:27

Optuženi za kazneno djelo krijumčarenje iz članka 214. stavka 1. KZ-a BiH, sklopio je sporazum o priznanju krivnje sa tužiteljem Odjela III.

Optuženi Radovan Bajović zvani „Rašo“, rođen 05. 12. 1971. godine u Bileći gdje je i nastanjen, državljanin BiH, sklopio je sporazum o priznanju krivnje sa tužiteljem Tužiteljstva BiH.

Tužitelj je predložio da Sud BiH optuženog Radovana Bajovića osudi na uvjetnu osudu tako što će mu odrediti kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od jedne (1) godine ne izvrši novo kazneno djelo.

Optuženi je potpisivanjem sporazuma u cijelosti priznao izvršenje kaznenog djela za koje ga tereti optužnica Tužiteljstva BiH od 13. 03. 2013. godine.

Predložena kazna sukladna je udjelu optuženog u izvršenju kaznenog djela.

Ovim sporazumom optuženi je potvrdio da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužiteljstva BiH od 13. 03. 2013. godine. Istodobno je potvrdio da izjavu o priznanju krivnje daje dragovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, kao i da se obvezuje da će nadoknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Optuženi se ovim sporazumom odriče prava na suđenje i ulaganje žalbe na kaznenu sankciju koju mu, na temelju ovog sporazuma, odredi Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba