Vijesti

NADŽIDA ARNAUT (1955) I DEMIR PALIĆ (1990) SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVNJU

06.05.2013. 15:06

Dvoje optuženih za kazneno djelo krivotvorenja novca iz članka 205. stavka 1., u svezi sa člankom 29. KZ-a BiH, sklopili su sporazum o priznanju krivnje sa tužiteljem Odjela III.

- Optužena Nadžida Arnaut, rođena 20. 11. 1955. godine u općini Zvornik gdje je i nastanjena, državljanka BiH, sklopila je sporazum o priznanju krivnje sa tužiteljem Tužiteljstva BiH. Tužitelj je predložio da Sud BiH optuženu Nadžidu Arnaut osudi na uvjetnu osudu tako što će joj odrediti kaznu zatvora u trajanju od osam (8) mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko optužena u roku od dvije (2) godine ne izvrši novo kazneno djelo.

- Optuženi Demir Palić, rođen 01. 05. 1990. godine u općini Zvornik gdje je i nastanjen, državljanin BiH, sklopio je sporazum o priznanju krivnje sa tužiteljem Tužiteljstva BiH. Tužitelj je predložio da Sud BiH optuženog Demira Palića osudi na uvjetnu osudu tako što će mu odrediti kaznu zatvora u trajanju od osam (8) mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od dvije (2) godine ne izvrši novo kazneno djelo.

Optuženi su potpisivanjem sporazuma u cijelosti priznali izvršenje kaznenog djela za koje ih tereti optužnica Tužiteljstva BiH od 17. 04. 2013. godine.

Predložene kazne sukladne su udjelu optuženih u izvršenju kaznenog djela.

Ovim sporazumom optuženi su potvrdili da su upoznati sa sadržajem optužnice Tužiteljstva BiH od 17. 04. 2013. godine. Istodobno su potvrdili da izjavu o priznanju krivnje daju dragovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, kao i da se obvezuju da će nadoknaditi troškove kaznenog postupka u iznosu koji im, eventualno, odredi Sud BiH.

Optuženi se ovim sporazumom odriču prava na suđenje i ulaganje žalbe na kaznenu sankciju koju im, na temelju ovog sporazuma, odredi Sud BiH.

Sporazumi su proslijeđeni Sudu BiH.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba