Vijesti

INFORMACIJA ZA MEDIJE

24.04.2013. 14:58

Poštovani,

zbog pojave različitih tumačenja od strane političkih zvaničnika o aktivnostima Tužilaštva BiH u predmetima koji se odnose na neizvršenje odluka Ustavnog suda BiH, a radi cjelokupne informacije, prosljeđujemo ovu informaciju za medije.

Naime,

što se tiče predmeta vezanih za neizvršenje odluka Ustavnog suda BiH, broj aktivnih predmeta je ukupno 27 koji su u radu u Tužilaštvu BiH i na njima radi 6 tužilaca.

U dva predmeta su pokrenute istrage, međutim, ne možemo govoriti o kojim se odlukama radi.

Ovi predmeti se odnose na više institucija sa svih nivoa vlasti u BiH (od državnih, entitetskih, kantonalnih i općinskih institucija), tako da ne treba izdvajati pojedinu instituciju.

Glavni tužilac je dana 28. 03. 2013. godine izdao Uputstvo i naredbu o postupanju tužiocima koji rade na predmetima vezanim za neizvršenje odluka Ustavnog suda BiH, kojim je od njih zatražio da sačine analizu predmeta koji su formirani po zaprimljenim aktima Ustavnog suda, te zatraže informacije od institucija na koje se neizvršene odluke odnose.

Nakon toga, postupajući tužioci su uputili dopise institucijama na koje se odnose odluke Ustavnog suda, kojima traže informacije o neizvršenju odluka, kao i izvještaj o aktivnostima koje su preduzete u cilju izvršenja, kako bi mogli odlučiti o sljedećim koracima.

Tužilaštvu BiH već su počeli pristizati odgovori od pojedinih institucija u vezi neprovođenja odluka Ustavnog suda, nakon čega će tužioci odlučiti o daljnjim koracima.

Glavni tužilac je nedavno održao i sastanak sa delegacijom Ustavnog suda BiH, na kojem je razgovarano o neizvršenju odluka Ustavnog suda i koracima potrebnim prvenstveno kako bi se odluke izvršavale i omogućilo izvršenje ovih odluka, a kao krajnja mjera, u slučaju neizvršenja, postoji mogućnost i krivičnog postupka protiv osoba odgovornih za neizvršenje.

Također, glavni tužilac je održao sastanak i sa šeficom Ureda Vijeća Evrope u BiH, na kojem je razgovarano o ovoj problematici.

U članu 239. KZ-a BiH definisano je da je neizvršenje odluka Ustavnog suda krivično djelo za koje je zaprijećena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba