Вијести

ЉУБИША (1976) И МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ (1946) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛИ КРИВИЦУ

23.04.2013. 15:30

Двојица оптужених за кривично дјело недозвољен промет акцизних производа из члана 210а. Кривичног закона БиХ склопили су споразум о признању кривице са тужиоцем Одсјека III.

-      Оптужени Љубиша Михајловић, рођен 06. 12. 1976. године у Тузли, настањен у Добоју, држављанин БиХ, склопио је споразум о признању кривице са тужиоцем Тужилаштва БиХ. Тужилац је предложио да Суд БиХ оптуженог Љубишу Михајловића осуди на условну осуду, тако што ће му одредити казну затвора у трајању од једне (1) године, која се неће извршити уколико оптужени у року од двије (2) године не изврши ново кривично дјело. Такође је тужилац предложио за овог оптуженог и новчану казну у износу од 5.000,00 КМ, као споредну казну.

-      Оптужени Милан Михајловић, рођен 01. 01. 1946. године у Лукавцу, настањен у Добоју, држављанин БиХ, склопио је споразум о признању кривице са тужиоцем Тужилаштва БиХ. Тужилац је предложио да Суд БиХ оптуженог Милана Михајловића осуди на условну осуду, тако што ће му одредити казну затвора у трајању од шест (6) мјесеци, која се неће извршити уколико оптужени у року од једне (1) године не изврши ново кривично дјело.

Оптужени су потписивањем споразума у потпуности признали извршење кривичног дјела за које их терети оптужница Тужилаштва БиХ од 17. 04. 2013. године.

Предложене казне у складу су са удјелом оптужених у извршењу кривичног дјела.

Овим споразумом оптужени су потврдили да су упознати са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ од 17. 04. 2013. године. Истовремено су потврдили да изјаву о признању кривице дају добровољно, свјесно и са разумијевањем, као и да се обавезују да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који им, евентуално, одреди Суд БиХ.

Оптужени се овим споразумом одричу права на суђење и улагање жалбе на кривичну санкцију коју им, на основу овог споразума, одреди Суд БиХ.

Споразуми су прослијеђени Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba