Vijesti

EMIR PURIĆ (1977) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

23.04.2013. 15:19

Optuženi Emir Purić, rođen 28. 11. 1977. godine u Travniku gdje je i nastanjen, državljanin BiH, koji je optužen za krivično djelo nedozvoljeno korištenje autorskih prava iz člana 243. stava 1. KZ-a BiH, sklopio je sa tužiocem Tužilaštva BiH sporazum o priznanju krivice.

Tužilac je predložio da Sud BiH optuženog Emira Purića osudi na uslovnu osudu, tako što će mu odrediti kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od dvije (2) godine ne izvrši novo krivično djelo.

Optuženi je potpisivanjem sporazuma u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela za koje ga tereti optužnica Tužilaštva BiH.

Predložena kazna u skladu je sa udjelom optuženog u izvršenju krivičnih djela.

Potpisivanjem ovog sporazuma o priznanju krivice, optuženi je pristao da će na poziv Suda BiH svjedočiti pred Sudom BiH.

Ovim sporazumom optuženi je potvrdio da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH od 12. 03. 2013. godine. Istovremeno je potvrdio da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Optuženi se ovim sporazumom odriče prava na suđenje i ulaganje žalbe na krivičnu sankciju koju mu, na osnovu ovog sporazuma, odredi Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba