Вијести

ЦВЈЕТКО МИШИЋ (1987) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ

16.04.2013. 15:16

Оптужени Цвјетко Мишић звани „Цвеле“ или „Цекија“, рођен 30. 11. 1987. године у Тузли, настањен у Пелагићеву, држављанин БиХ, који је оптужен за кривично дјело кријумчарење лица из члана 189. става 1. КЗ-а БиХ, у вези са чланом 29. КЗ-а БиХ, споразумно је признао кривицу.

Тужилац је предложио да Суд БиХ оптуженог Цвјетка Мишића осуди на казну затвора у трајању од једне (1) године и истовремено утврди да се иста неће извршити ако именовани у року од четири (4) године не учини ново кривично дјело.

Оптужени је потписивањем споразума у потпуности признао извршење кривичних дјела за која га терети оптужница Тужилаштва БиХ.

Он се терети да је учествовао у превођењу страних држављана преко државне границе на мјесту на којем прелаз није дозвољен.

Предложена казна је у складу са улогом оптуженог у извршењу кривичних дјела.

Потписивањем споразума о признању кривице, оптужени је пристао да ће на позив Суда БиХ свједочити пред Судом БиХ.

Овим споразумом оптужени је потврдио да је упознат са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ од 28. 12. 2012. године. Истовремено је потврдио да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем, те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који му, евентуално, одреди Суд БиХ.

Оптужени се овим споразумом одриче права на суђење и улагање жалбе на кривичну санкцију коју му одреди Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba