Vijesti

GLAVNI TUŽILAC TUŽILAŠTVA BiH SASTAO SE SA GLAVNIM TUŽIOCEM PRI MKSJ

16.04.2013. 14:53

Glavni tužilac Tužilaštva BiH Goran Salihović i zvaničnici Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH sastali su se sa glavnim tužiocem Tužilaštva pri Haškom tribunalu Sergeom Brammertzom i njegovim saradnicima.

GLAVNI TUŽILAC TUŽILAŠTVA BiH SASTAO SE SA GLAVNIM TUŽIOCEM PRI MKSJ

Teme sastanka odnosile su se na zajedničku saradnju u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Na sastanku je istaknuto da preporuke Evropske komisije, u okviru strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa od 08. i 09. aprila 2013. godine u Brčkom, ističu da su potrebne adekvatne i blagovremene dodjele potrebnih finansijskih i ljudskih resursa za procesuiranje predmeta ratnih zločina, te ističu da je postignut napredak u procesu prenošenja predmeta ratnih zločina na nivo entiteta i Brčko distrikta.

Na današnjem sastanku istaknuta je i potreba neovisnosti i integriteta tužilaca, kao i procesa izbora tužilaca, kao jednog od prioriteta za profesionalan rad nosilaca tužilačkih funkcija.

Glavni tužilac Salihović upoznao je glavnog tužioca Brammertza sa aktivnostima i naporima na povećanju kapaciteta Tužilaštva BiH u ljudskim i materijalnim resursima, kako bi se ubrzao rad na predmetima ratnih zločina, a što su podržala i udruženja žrtava u BiH.

Tužilaštvo BiH planira povećanje kapaciteta u budućnosti za još 20 tužilaca, a glavni tužilac Brammertz je podržao napore Tužilaštva BiH na jačanju kapaciteta radi efikasnijeg procesuiranja najsloženijih predmeta ratnih zločina i predmeta u kojima su istrage proslijeđene iz MKSJ-a.

Tužilac Brammertz je također zatražio pojačane aktivnosti i efikasnije procesuiranje predmeta koji su došli iz MKSJ-a.

Glavni tužilac Salihović je istakao da će tražiti maksimalno zalaganje tužilaca koji rade na predmetima ratnih zločina, te da će pokrenuti pitanje odgovornosti u slučaju izostanka očekivanih rezultata rada.

U skoroj budućnosti se planira preseljenje Tužilaštva BiH u drugu zgradu sa adekvatnim i dovoljnim prostorom za rad, što će uz povećanje broja tužilaca, pomoći jačanju kapaciteta i efikasnijem radu. U preporukama Evropske komisije, u vezi sa kapitalnim investicijama, između ostalog, predviđa se izgradnja Državnog zatvora visokih sigurnosnih standarda, kao i budućih prostorija Tužilaštva BiH.

U preporukama Evropske komisije se podsjeća da preostali broj zaostalih najsloženijih predmeta ratnih zločina na nivou BiH mora biti prioritetno rješavan. Pri tome, Tužilaštvu BiH se moraju obezbijediti neophodni ljudski i materijalni resursi.

Na današnjem sastanku je razgovarano i o regionalnoj saradnji tužilaštava u radu na predmetima ratnih zločina.

U vezi regionalne saradnje u procesuiranju počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, Evropska komisija i Haško tužilaštvo pozdravljaju i čestitaju nadležnim institucijama BiH potpisivanje "Protokola o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida" između Tužilaštva BiH i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. Tužilaštvo BiH se podstiče da u što skorijem roku potpiše protokol o saradnji i sa hrvatskim kolegama.

Jedna od tema sastanka odnosila se i na efikasniju implementaciju Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, te ubrzanje rada na predmetima uz definisanje rokova.

Također, razgovarano je i o procesu prenošenja predmeta ratnih zločina, koji su manje složeni, na entitetska pravosuđa i pravosuđe Brčko distrikta, te općenito o ubrzanju procesuiranja predmeta ratnih zločina na svim nivoima.

Od svog osnivanja, Tužilaštvo BiH ima dobru i kontinuiranu saradnju sa Tužilaštvom MKSJ-a koja traje već 10 godina, jer ove institucije imaju istu misiju i cilj - otkrivanje i krivično procesuiranje počinilaca ratnih zločina.

Kontakti između osoblja ove dvije institucije su gotovo svakodnevni i današnji sastanak predstavlja nastavak dobre saradnje koja će se nastaviti i u budućnosti.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba