Вијести

ОПТУЖЕНИ ХАСАН ХУШИДИЋ (1965) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ

15.04.2013. 15:32

Оптужени Хасан Хушидић споразумно је признао кривицу за кривично дјело кривотворење новца из члана 205. става 2. у вези са ставом 1. Кривичног закона Босне и Херцеговине.

Оптужени Хасан Хушидић звани „Шуне“, рођен 16. 06. 1965. године у Бихаћу, гдје је и настањен, раније осуђиван, држављанин БиХ, споразумно је признао кривицу за кривично дјело за које се терети и са тужиоцем Одсјека III Тужилаштва БиХ закључио споразум о признању кривице.

Склапањем споразума о признању кривице, оптужени је признао извршење кривичног дјела које му се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 21. 01. 2013. године, а која је потврђена од стране Суда БиХ дана 23. 01. 2013. године.

У складу са споразумом, тужилац и одбрана сагласни су да Суд БиХ изрекне оптуженом Хасану Хушидићу казну затвора у трајању од 3 (три) мјесеца.

Оптужница терети Хасана Хушидића да је на њему познат начин прибавио три (3) фалсификоване новчанице у апоенима од по 10,00 КМ, за које је знао да су фалсификоване, те је наведене новчанице дао једном лицу с намјером да их стави у оптицај као праве.

Овим споразумом оптужени потврђује да је упознат са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Он истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем.

Склапањем споразума оптужени се одриче права на суђење те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју му, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba