Vijesti

EVROPSKA KOMISIJA OBJAVILA PREPORUKE STRUKTURALNOG DIJALOGA U KOJIMA SE ISTIČE POTREBA JAČANJA KAPACITETA TUŽILAŠTVA BiH ZA PROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA

15.04.2013. 14:33

Nakon održanog sastanka u okviru strukturalnog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji je održan u Brčkom 08. i 09. aprila 2013. godine, Evropska komisija je objavila preporuke koje se odnose na potrebne aktivnosti kako bi se unaprijedili određeni segmenti rada pravosuđa, uključujući i rješavanje predmeta ratnih zločina.

U preporukama se pozdravlja jačanje regionalne saradnje pravosudnih institucija, potpisivanje Protokola o saradnji između tužilaštava BiH i Srbije, te podstiče potpisivanje sličnog protokola sa Hrvatskom.

Također, u Preporukama se navodi da treba podržati jačanje kapaciteta Tužilaštva BiH u cilju što efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina, a što su podržala i udruženja žrtava ratnih zločina.

Cjelokupni tekst Preporuka može se vidjeti na linku:

http://www.delbih.ec.europa.eu/News.aspx?newsid=5654&lang=BS


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba