Vijesti

GLAVNI TUŽILAC TUŽILAŠTVA BiH SUDJELOVAO NA REGIONALNOJ MINISTARSKOJ KONFERENCIJI NA TEMU BORBA PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

12.04.2013. 15:55

U organizaciji Ministarstva pravde i države uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u saradnji sa partnerima konferencije, Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Švedskog nacionalnog policijskog odbora - program "Razvoj Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije 2012-2014", u Beogradu je dana 11. i 12. 04. 2013. godine održana Regionalna ministarska konferencija na temu „Borba protiv organiziranog kriminala, korupcije i pravosudna saradnja u regiji Jugoistočne Evrope“.

GLAVNI TUŽILAC TUŽILAŠTVA BiH SUDJELOVAO NA REGIONALNOJ MINISTARSKOJ KONFERENCIJI NA TEMU BORBA PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Centralna tema konferencije odnosila se na raspravu o razmjeni iskustava i dobre prakse protiv organiziranog kriminala u Jugoistočnoj Evropi, s posebnim naglaskom na borbu protiv korupcije.

Na konferenciji je glavni tužilac dao doprinos i održao stručno izlaganje o aktivnostima u borbi protiv organiziranog kriminala.

Na ovom skupu, pored iskustva zemalja iz regije, posebna pažnja data je iskustvima ministara unutrašnjih poslova, šefova delegacija i predstavnika međunarodnih organizacija, čiji su predstavnici održali iscrpne prezentacije iz svojih zemlja na temu "Novi mehanizmi međunarodne saradnje kao odgovor na savremene trendove kriminaliteta".

U odvojenim sesijama ministri, tužioci i policija razmijenili su iskustva i razmotrili najbolje načine i mehanizme za saradnju.

Na Regionalnoj konferenciji, u okviru delegacije iz Bosne i Hercegovine, sudjelovao je glavni tužilac Tužilaštva BiH, te predstavnici najviših tužilačkih funkcija, ministri pravde, ministri unutrašnjih poslova iz više zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici Evropske komisije i međunarodnih organizacija.

Na kraju konferencije donijeti su rezultati i zaključci.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba