Vijesti

GLAVNI TUŽILAC SE SASTAO SA DELEGACIJOM USTAVNOG SUDA BiH

11.04.2013. 15:22

Glavni tužilac Tužilaštva BiH, Goran Salihović, sastao se sa delegacijom Ustavnog suda BiH koju je predvodila predsjednica Valerija Galić, a koju su sačinjavale sudije Mato Tadić i Mirsad Ćeman, te registrar Zvonko Mijan. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Vijeća Evrope.

GLAVNI TUŽILAC SE SASTAO SA DELEGACIJOM USTAVNOG SUDA BiH

Tema sastanka odnosila se na probleme neizvršenja odluka Ustavnog suda BiH, što može predstavljati krivično djelo.

Sudionici sastanka istakli su da su vrlo važni poštivanje i izvršenje odluka Ustavnog suda BiH i vladavina prava u Bosni i Hercegovini.

Glavni tužilac je upoznao sudionike sastanka da je radi rješavanja ovog problema preduzeo aktivnosti i izdao Opće uputstvo tužiocima u vezi sa predmetima koji se odnose na krivično djelo neizvršenja odluka Ustavnog suda BiH, kako bi se napravio pregled stanja ovih predmeta, te pokrenule istrage i procesuiranje odgovornih pojedinaca, ukoliko za to postoje zakonske osnove.

Glavni tužilac je upoznao predstavnike Ustavnog suda da su već pokrenute istrage u nekim od ovih predmeta.

Predstavnici Ustavnog suda su upoznali glavnog tužioca sa velikim brojem slučajeva neizvršenja odluka Ustavnog suda te sa složenošću ove problematike, kao i sa postojanjem potrebe da se angažuju instrumenti koji će omogućiti da se odluke provode i da se ovi problemi rješavaju, a ukoliko se odluke ne provode i utvrde odgovorni pojedinci, pravne ili fizičke osobe koje opstruiraju provođenje odluka, da se isti krivično procesuiraju.

Glavni tužilac je istakao važnost poštivanja i provođenja odluka Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, kao što je odluka u predmetu „Sejdić-Finci“, te da će Tužilaštvo, zajedno sa Ustavnim sudom BiH, realizirati aktivnosti kako bi se provelo izvršenje odluka koje je obavezno za organe i institucije Bosne i Hercegovine.

Sudionici sastanka su izrazili zahvalnost predstavnicima Vijeća Evrope koji su se uključili u rješavanje ove problematike i prisustvovali sastanku.

Istaknuto je da je izvršenje i provođenje odluka Ustavnog suda bitan korak na putu ka evropskim integracijama Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba