Vijesti

GLAVNI TUŽITELJ SE SASTAO SA RAVNATELJICOM MEĐUNARODNOG POVJERENSTVA ZA NESTALE OSOBE

26.03.2013. 16:26

Na sastanku je razgovarano o potrebnim naporima kako bi se ubrzao proces pronalaska i identifikacije oko 9.000 osoba iz BiH za kojima se još uvijek traga.

GLAVNI TUŽITELJ SE SASTAO SA RAVNATELJICOM MEĐUNARODNOG POVJERENSTVA ZA NESTALE OSOBE

Glavni tužitelj Tužiteljstva BiH, Goran Salihović, sastao se sa Kathryne Bomberger, ravnateljicom Međunarodnog povjerenstva za nestale osobe (ICMP).

Na sastanku je razgovarano o potrebnim aktivnostima i naporima u pronalasku i identifikaciji nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. Procjene su da se još oko 9.000 osoba, nakon rata u BiH, vodi kao nestalo.

Naglašeno je da su do sada pronađeni i identificirani posmrtni ostaci oko 22.000 osoba, a pronalazak i identifikacija preostalih osoba postaju sve teži.

Na sastanku je razgovarano o mjerama i aktivnostima koje trebaju biti poduzete u svezi rješavanja procesa identifikacije pronađenih, a još uvijek neidentificiranih posmrtnih ostataka koji se nalaze u mrtvačnicama i drugim objektima u BiH, kao i potrebnim naporima da se otkriju i pronađu preostale masovne grobnice i posmrtni ostaci za kojima se još uvijek traga. Također, razgovarano je i o potrebnim aktivnostima kako bi se uspostavila što kvalitetnija baza podataka za traženje i identifikaciju nestalih osoba.

Glavni tužitelj je istakao da je Tužiteljstvo BiH od početka 2011. godine, zajedno sa Institutom za nestale osobe, predstavnicima ICMP-ja kao i agencijama za provedbu zakona, aktivno uključeno u proces koordiniranja aktivnosti vezanih za ekshumacije i identifikacije nestalih osoba, te da su stručni suradnici i osoblje Tužiteljstva BiH bili više stotina puta angažirani na terenu, tijekom procesa ekshumacija, u svim krajevima Bosne i Hercegovine.

Također je istakao da je proces pronalaska i identifikacije nestalih osoba vrlo važan za procesuiranje predmeta ratnih zločina, jer dokumentacija o pronalasku i identifikaciji nestalih predstavlja dokazni materijal u ovim predmetima, a također, pronalazak posmrtnih ostataka vrlo je važan zbog srodnika žrtava, koji već duže od 17 godina tragaju za nestalim članovima obitelji.

Glavni tužitelj Salihović zahvalio se ICMP-ju na podršci Tužiteljstvu BiH, u radu na pronalasku i identifikaciji nestalih osoba, kao i mogućnostima organiziranja napredne obuke za tužitelje i osoblje koje je angažirano u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Gospođa Bomberger je istakla da je potrebno da sve institucije koje su uključene u ovaj proces ulože napore i bez odlaganja pristupe uspostavljanju mehanizma za pregled posmrtnih ostataka u svih 12 mrtvačnica u BiH, kako bi se utvrdilo šta su poteškoće u konačnoj identifikaciji oko 2.500 osoba.

Istakla je da u ICMP-ju postoje izolirani genetički profili za veći broj osoba, koji se ne podudaraju sa uzorcima krvi koji su do sada uzeti od srodnika nestalih osoba, te da se trebaju poduzeti napori da se ovaj problem prevaziđe.

Na sastanku je dogovorena zajednička suradnja Tužiteljstva BiH i ICMP-ja u budućnosti, radi pronalaska i identifikacije posmrtnih ostataka osoba za kojima se još uvijek traga, kao i konačne identifikacije pronađenih posmrtnih ostataka.

Također, dogovoren je i dalji zajednički rad ovih institucija u aktivnostima otkrivanja preostalih masovnih grobnica u BiH, za šta će se koristiti i satelitski snimci, kako bi se došlo do lokacija gdje se nalaze posmrtni ostaci.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba