Vijesti

GLAVNI TUŽILAC SE SASTAO SA AMBASADOROM REPUBLIKE FRANCUSKE

20.03.2013. 15:12

Ambasador Republike Francuske u BiH, NJ.E. Roland Gilles, zajedno sa predstavnikom tužilaštva iz Francuske i saradnicima, posjetio je Tužilaštvo BiH i sastao se sa glavnim tužiocem Goranom Salihovićem i njegovim saradnicima.

GLAVNI TUŽILAC SE SASTAO SA AMBASADOROM REPUBLIKE FRANCUSKE

Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o saradnji i podršci koju Vlada Republike Francuske pruža Bosni i Hercegovini, naročito agencijama za provođenje zakona i pravosudnim institucijama, kao i saradnji institucija za provođenje zakona iz Bosne i Hercegovine i Republike Francuske.

Glavni tužilac je upoznao ambasadora sa aktivnostima Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i planiranim aktivnostima u budućnosti koje se odnose na jačanje kapaciteta Tužilaštva radi efikasnije borbe protiv svih oblika kriminala, čije je procesuiranje u nadležnosti Tužilaštva BiH, a naročito sa aktivnostima u vezi borbe protiv korupcije, efikasnijeg procesuiranja predmeta ratnih zločina, kao i borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma.

Na sastanku je razgovarano i o saradnji u oblasti pravosuđa, te je data podrška nezavisnom pravosuđu kroz strukturalni dijalog i izbor tužilaca kroz podršku VSTV-a BiH.

Tokom sastanka razgovarano je i o budućem izmještanju Tužilaštva BiH u novu zgradu, radi osiguranja potrebnih kapaciteta i radnih uslova za uposlenike Tužilaštva.

Na sastanku je razgovarano i o procesima obuke i edukacije osoblja zaposlenog u pravosuđu i agencijama za provođenje zakona, a koje podržava Ambasada Republike Francuske u BiH.

Ambasador Gilles je izrazio podršku radu Tužilaštva BiH u procesu uspostave vladavine prava u Bosni i Hercegovini.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba