Vijesti

FIZIČKA I PRAVNA OSOBA SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVNJU ZA KAZNENO DJELO ORGANIZIRANI KRIMINAL I POREZNA UTAJA

19.02.2013. 15:14

Optužena fizička osoba Nedžad Galić i pravna osoba „AMA PROM“ d.o.o. Tuzla sporazumno su priznali krivnju za počinjeno kazneno djelo organizirani kriminal iz članka 250. u svezi sa kaznenim djelom porezna utaja ili prijevara iz članka 210. KZ-a BiH i kazneno djelo porezna utaja iz članka 273. KZ-a F BiH, sve u svezi sa člankom 31. KZ-a BiH.

Sporazum o priznanju krivnje sa tužiteljem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužiteljstva BiH sklopili su optuženi:

- Nedžad Galić, rođen 26.03.1976. godine u Tuzli, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan, bitno smanjeno ubrojiv, državljanin BiH, i

- „AMA PROM“ d.o.o. Tuzla - pravna osoba koja je registrirana na ime Nedžada Galića.

Potpisivanjem sporazuma, optuženi u cijelosti priznaju izvršenje kaznenih djela koja im se stavljaju na teret optužnicom Tužiteljstva BiH od 07.05.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od suca za prethodno saslušanje Suda BiH dana 15.05.2012. godine.

Tužitelj, branitelji i optuženi suglasni su da, na temelju sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Nedžadu Galiću uvjetnu osudu za kazneno djelo organizirani kriminal u svezi sa kaznenim djelom porezne utaje i utvrdi jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, te istodobno odredi da se ista neće izvršiti ako u roku od 4 (četiri) godine optuženi ne izvrši novo kazneno djelo; također, da optuženoj pravnoj osobi „AMA PROM“ d.o.o. Tuzla izrekne kaznenopravnu sankciju kaznu prestanka pravne osobe, iz članka 134. KZ-a BiH.

Predložena kazna sukladna je ulogama optuženih u izvršenju kaznenog djela koje je opisano u optužnici protiv Fahrudina Čage i dr.

Potpisujući sporazume optuženi potvrđuju da su, nakon što su upoznati sa sadržajem optužnice Tužiteljstva BiH, izjavu o priznanju krivnje dali dragovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prinude ili nagovora.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriču prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na kaznenopravnu sankciju koju im, na temelju sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazumi su proslijeđeni Sudu BiH.


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba