Vijesti

OPTUŽENA VILDANA FAZLIBEGOVIĆ SPORAZUMNO PRIZNALA KRIVICU

25.12.2012. 13:49

Optužena Vildana Fazlibegović sporazumno je priznala krivicu za počinjeno krivično djelo nedozvoljeno korištenje autorskih prava iz člana 243. stav 1. Krivičnog zakona BiH

Optužena Vildana Fazlibegović, rođena 17.04.1971. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjena, državljanka BiH, sporazumno je priznala krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Odjela III Tužilaštva BiH zaključila sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optužena je u cijelosti priznala izvršenje krivičnog djela za koje je tereti optužnica Tužilaštva BiH od 28.08.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 30.08.2012. godine.

Tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženoj Vildani Fazlibegović kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, s tim da se izrečena kazna neće izvršiti ukoliko optužena u vremenu od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo, te mjeru oduzimanja predmeta upotrijebljenih za učinjenje krivičnog djela.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optužene u izvršenju krivičnog djela.

Ovim sporazumom optužena potvrđuje da je upoznata sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. Ona istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa potpunim razumijevanjem pravnih posljedica.

Sklapanjem sporazuma optužena se odriče prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na krivičnu sankciju koju joj, na osnovu ovog sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba