Vijesti

OPTUŽENI MIROSLAV LAZAREVIĆ SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

10.07.2012. 13:08

Optuženi Miroslav Lazarević, rođen 01.08.1984. godine u Sarajevu, sporazumno je priznao krivicu, u okviru predmeta protiv više lica, koja su nakon akcije kodnog naziva „Kamen“, optužena za krivična djela organiziranog kriminala, u vezi sa krađama velikog broja automobila na području BiH.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi se obavezao na svjedočenje u predmetu protiv drugih optuženih u ovom i drugim predmetima, na poziv Tužilaštva BiH ili Suda BiH.

Optuženi je u cijelosti priznao krivicu za krivično djelo organiziranog kriminala, a u vezi sa krivičnim djelima prikrivanja, teške krađe i podstrekavanja.

Tužilaštvo BiH je saglasno da Sud BiH, na osnovu sporazumnog priznanja, optuženom Lazarević Miroslavu izrekne kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u periodu od 3 godine ne počini novo krivično djelo.

Predložena kazna u skladu je sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnih djela.

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi se odriče prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sklapanje ovog sporazuma pomoći će dalje procesuiranje velikog broja lica optuženih za krivična djela organiziranog kriminala, a u vezi sa krađama velikog broja putničkih motornih vozila, koja su otuđena u više gradova u BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba