Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MILOMIRA PAŠALIĆA (1969)

06.07.2012. 13:29

Tužilac Odjela III Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Milomira Pašalića, rođenog 23.08.1969. godine u Doboju, gdje je i nastanjen, državljanina BiH, koji se tereti da je počinio krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona BiH.

Optuženi se tereti da je, dana 02.05.2012. godine oko 07:00 sati na MGP Šamac, u svojstvu ovlaštene službene osobe, vršeći poslove nadzora i kontrole prelaska državne granice na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, u cilju sticanja finansijske koristi, zahtijevao i primio dar za sebe da u okviru svog ovlaštenja izvrši službenu radnju koju ne bi smio izvršiti.

U optužnici se navodi da je optuženi navedenog dana omogućio nezakonit prelazak državne granice porodici sa Kosova koja nije ispunjavala uslove za zakonit prelazak državne granice, te od iste zahtijevao i primio novčani dar u iznosu od 100,00 eura da u okviru svog ovlaštenja izvrši službenu radnju koju ne bi smio izvršiti, pa je navedеnoj porodici sa nevažećim putnim ispravama Kosova, bez važećih viza za ulazak, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu, omogućio nezakonit prelazak državne granice, što je u suprotnosti sa važećim zakonskim propisima.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba