Vijesti

ULOŽENA ŽALBA NA OSLOBAĐAJUĆU PRVOSTEPENU PRESUDU ZORANU MARJANOVIĆU

07.06.2012. 15:24

Nezadovoljno izrečenom oslobađajućom prvostepenom presudom, Tužilaštvo BiH uložilo je žalbu u predmetu protiv Zorana Marjanovića, koji je prvostepenom presudom oslobođen zbog krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke e) i i) KZ-a BiH, u vezi sa članom 180. stav 1. KZBiH.

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH uputio je Apelacionom odjeljenju Suda BiH žalbu na prvostepenu oslobađajuću presudu u predmetu protiv Zorana Marjanovića, rođenog 07.03.1968. godine u opštini Rogatica gdje je i nastanjen, državljanina BiH.

Prvostepenom presudom Suda BiH od 25.05.2012. godine, Zoran Marjanović je na osnovu odredbe člana 284. tačke c) ZKP-a BiH oslobođen od optužbe da je na način, u vrijeme i na mjestu opisanom u izreci presude počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke e) i i) KZBiH, u vezi sa članom 180. stav 1. KZBiH.

Optuženi Zoran Marjanović se tereti da je kao pripadnik Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske, u periodu od juna do kraja 1992. godine, za vrijeme napada policije i Vojske RS na područje opštine Rogatica, sudjelovao u izvršenju teških oduzimanja fizičke slobode i prisilnog nestanka osoba, a što je suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava.

Optuženi se tereti da je 19. juna 1992. godine, zajedno sa nekoliko pripadnika Vojske RS, došao na lokalitet Marina Homora, odakle su prisilno odveli šest članova jedne bošnjačke porodice, te ih nakon toga odvezli u mjesto Borike, opština Rogatica, gdje su civila muškarca razdvojili od njegove supruge i djece, te ga nakon toga odveli na nepoznatu lokaciju, od kada mu se gubi svaki trag.

Optuženi se tereti da je u sklopu širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva, znajući za takav napad, kao saučesnik vršio progon civilnog stanovništva i izvršio teško oduzimanje fizičke slobode i prisilni nestanak osoba, što je suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, čime je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h), u vezi sa tačkama e) i i) KZ-a BiH, u vezi sa odredbama člana 29. i člana 180. stav 1. istog Zakona.

Tužilaštvo BiH, nezadovoljno oslobađajućom prvostepenom presudom, dana 06.06.2012. godine, Apelacionom odjeljenju Suda BiH uputilo je žalbu na prvostepenu presudu. Žalba je uložena zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja iz člana 299. ZKP-a BiH.

U žalbi Tužilaštva BiH predlaže se vijeću Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine da žalbu uvaži, ukine presudu Suda BiH i održi pretres pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba