Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV JASMINE HALILOVIĆ (1984)

13.03.2012. 13:56

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Jasmine Halilović, koja se tereti da je počinila krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. Krivičnog zakona BiH.

Tužilac Odjela III Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Jasmine Halilović, rođene 28.06.1984. godine u Visokom, gdje je i nastanjena, državljanke BiH.

Optužnica tereti Jasminu Halilović da je u periodu od novembra 2009. godine do januara 2010. godine, radeći u svojstvu direktora jednog preduzeća u Visokom, vršila registrovanu trgovačku djelatnost protivno Zakonu o porezu na dodatu vrijednost i Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, na način da nije prikazivala stvarni promet realizovanih dobara. Naime, optužena je vršila prodaju robe - dobra za gotovinu, a prilikom prodaje nije sačinjavala i izdavala račune kupcima, iste nije evidentirala u poslovnim knjigama, niti je prikazala i prijavila stvarnu realizaciju PDV-a u poreznim prijavama, u ukupnom iznosu od 29.002,00 KM, oštetivši na taj način budžet Bosne i Hercegovine za navedenu sumu.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba