Odnosi s javnošću

Vodič o pristupu informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11 - u daljem tekstu: ZoSPI), utvrđuje da su informacije pod kontrolom javnoga tijela javno dobro od vrijednosti i da javni pristup istima promoviše veću otvorenost i odgovornost javnih tijela, da su ove informacije neophodne za demokratski proces, te da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa javnim interesom.

Ovaj Vodič, u skladu sa odredbom člana 20. stav 1. ZoSPI, pruža osnovne informacije o načinu pristupa, objavljivanju i dostavljanju informacija u posjedu i pod kontrolom Tužilaštva/Tužiteljstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH). Vodič sadrži osnovne informacije u vezi sa ostvarivanjem prava proisteklih iz ZoSPIa, osnovne elemente procedure ostvarivanja ovih prava, uključujući upute o rokovima i pravnim lijekovima.

Vodič je besplatan i dostupan je strankama na zahtjev u sjedištu Tužilaštva/Tužiteljstva BiH. Takođe, elektronsku verziju Vodiča moguće je preuzeti sa internet stranice Tužilaštva/Tužiteljstva BiH, na adresi www.tuzilastvobih.gov.ba.

Opšte informacije o Tužilaštvu/Tužiteljstvu BiH

Tužilaštvo/Tužiteljstvo BiH osnovano je Zakonom o Tužilaštvu BiH (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 97/09), kao poseban organ Bosne i Hercegovine koji djeluje samostalno.  

Sjedište Tužilaštva/Tužiteljstva BiH je na adresi: Ulica Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo.

Transparentnost i odgovornost u radu predstavljaju temeljne principe Tužilaštva/Tužiteljstva BiH, pa tako član 11. Zakona o Tužilaštvu BiH predviđa:

Član 11.
(Obavještavanje javnosti)

(1) Tužilaštvo putem sredstava informiranja i na drugi način obavještava javnost o pojavama i problemima od opšteg značaja koje je zapazilo u svom radu.

(2) U granicama i u skladu s interesima postupka, Tužilaštvo može obavještavati javnost i zainteresovana lica i o pojedinim predmetima u kojima postupa.

2.      Službenik za informisanje

Svako javno tijelo imenuje službenika za informisanje koji obrađuje zahtjeve sačinjene u skladu sa ZoSPI. Osobe nadležne za informisanje i obradu zahtjeva podnesenih Tužilaštvu/Tužiteljstvu BiH je Dubravka Piotrovski.

Telefon: + 387 33 707 200
Fax: + 387 707 463
e-mail: info@tuzilastvobih.gov.ba 

Više infomacija:

Vodič o pristupu informacijama

Zahtjev za pristup informacijama - obrazac

Zahtjev za pristup ličnim informacijama - obrazac

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba