Linkovi

Državne institucije u Bosni i Hercegovini

Sud Bosne i Hercegovine 
  
Adresa : Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 707 100
Fax: +387 33 707 224
e-mail: pios@registrarbih.gov.ba

Ministarstvo pravde BiH
 
Adresa: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 223 503
Fax: + 387 33 223 503
e-mail: info@mpr.gov.ba

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH

Adresa : Kraljice Jelene 88 , 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 707 500
Fax: +387 33 707 550
e-mail: press@hjpc.ba
Portal pravosudja BiH- Pravosudje.ba

Ured za reviziju

Adresa: Muvekita 4, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 264 740
Fax: +387 33 269 300
e-mail: saibih@bih.net.ba

Predsjedništvo BiH

Adresa: Titova 16, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 556 140 i  557 040
Fax: +387 33 556 050
e-mail: press@predsjednistvobih.ba

Parlamentarna skupština BiH

Adresa: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 284 441 i  284 447
Fax: +387 33 284 447
e-mail: press@parlament.ba

Vijeće ministara BiH

Adresa: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 211 581
Fax: +387 33 205 347
e-mail: cmpress@smartnet.ba

Ministarstvo za ljudska prava BiH

Adresa: Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 223 503
Fax: +387 33 223 503
e-mail: kabmin@mhrr.gov.ba


Tužiteljstva u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama

Kantonalno tužiteljstvo-Sarajevo

Adresa: Šenoina br.1, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 33 207 186
Fax: +387 33 207 186
e-mail: tuzdi@bih.net.ba

Kantonalno tužiteljstvo ZE-DO kantona

Adresa: Masarykova  37, 72 000 Zenica
Telefon: +387 61 189 187
Fax: +387 32 407 448
e-mail: info@tuzilastvozdk.gov.ba 

Kantonalno tužiteljstvo Tuzla

Adresa: Maršala Tita 137, 75 000 Tuzla
Telefon: +387 35 306 100
Fax: +387 35 306 114
e-mail: kantuz@bih.net.ba

Kantonalno tužiteljstvo U-S kantona Bihać

Adresa: Bosanska 2, 77 000 Bihać
Telefon: +387 37 222 252
Fax: +387 37 228 496
e-mail: k.tuzilastvo@bih.net.ba

Javno tužiteljstvo Brčko Distrikta BiH

Adresa: Trg pravde 10, 76100 Brčko
Telefon: +387 49 217 227
Fax: +387 49 219  088
e-mail: jtbd@jtbd.ba

Okružno tužiteljstvo Bijeljina

Adresa: Vuka Karadžića 3 , 76 300 Bijeljina
Telefon: +387 55 202 856
Fax: +387 55 209 152
e-mail: oktb@teol.net

Оkružno tužiteljstvo Doboj

Adresa: Svetog Save 22, 74 000 Doboj
Telefon: +387 53 241 656
Fax: +387 53 241 694
e-mail: ot_doboj@teol.net

Okružno tužiteljstvo Istočno Sarajevo

Adresa: Karađorđeva 5, 71 123 Ist. Sarajevo
Telefon: +387 57 343 225
Fax: +387 57 343 234
e-mail: otis@paleol.net

Tužiteljstvo za ratne zločine Republike Srbije

Telefon: +381 11 3082 673
Fax: +381 11 3082 782
e-mail: info@tuzilastvorz.org.rs

Državno odvjetništvo - DORH

Adresa: Gajeva 30a, 10 000  Zagreb
Telefon: +385 4591 888
e-mail: tajnistvo.dorh@dorh.hr

Međunarodne institucije i asocijacije

Asocijacija policijskih agencija EU

Adresa: Box 908 50, 2509 LW The Hague 
The Netherlands
Telefon:  + 31 70.302.5000

 Vijeće Evrope

Tel. +33 (0)3 88 41 25 60
Fax +33 (0)3 88 41 39 11
Email : pressunit@coe.int

Mreža zemalja Jugoistočne Evrope za borbu protiv organiziranog kriminala (SECI)

Telefon: +4021 303.60.09
Fax:  +4021 303.60.77
e-mail :  secretariat@secicenter.org

Savjetodavno udruženje tužitelja Jugoistočne Evrope (SEEPAG)

Telefon: 0040 21 303 60 83
Fax: 0040 21 303 60 75
e-mail: sschachter@secicenter.org 

PROSECO Projekat

Telefon: +33 3 90 21 40 26
Fax: +33 3 90 21 56 50
e-mail: maria.oreshkina@coe.int

 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba